İnteraktif CD

02 Eylül 2003 - 25217           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- İstanbul Polis Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

2

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

9

- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

9

- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Yönetmeliği

11

- Galatasaray Üniversitesi Yükseköğretime Hazırlık Sınıfları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Haliç Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği

13

Tebliğler

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 83) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 83)

15

- Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

281

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282