İnteraktif CD

01 Eylül 2003 - 25216           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5946 Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümetleri Tarafından Sırasıyla Portekiz'de ve Türkiye'de Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin Çalışmalarına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

12

Yönetmelikler

- Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastaneleri) İşletme Yönetmeliği

12

- İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

18

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 20/8/2003 Tarihli ve 2003/UK.Z-335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 347, 22/8/2003 Tarihli ve 2003/UK.Z-348, 350, 351, 353, 354 Sayılı Kararları - Kamu İhale Kurulunun 20/8/2003 Tarihli ve 2003/UK.Z-335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 347, 22/8/2003 Tarihli ve 2003/UK.Z-348, 350, 351, 353, 354 Sayılı Kararları

29

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 28/8/2003 Tarihli ve 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 Sayılı Kararları

92

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 88) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 88)

113

- Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: 31)

117

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/21)

122

İlanlar

a - Yargı İlanları

139

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

149

c- Çeşitli İlan

473

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

479