İnteraktif CD

29 Ağustos 2003 - 25214           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği - Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

2

- Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik - Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

28

- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

32

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

85

c- Çeşitli İlanlar

278

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282