İnteraktif CD

27 Ağustos 2003 - 25212           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

2

- Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

56

- İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci ve 23 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

57

Vatandaşlık Kararı

- 3161 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması Hakkında Karar

58

Tebliğler

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/9)

135

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/10)

140

- Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2003/21)

144

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personeli ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Denetçilerine 2003 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2003/3) - Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personeli ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Denetçilerine 2003 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2003/3)

149

- Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2003/2) - Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2003/2)

155

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

165

b - Çeşitli İlanlar

372

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378