İnteraktif CD

25 Ağustos 2003 - 25210           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kuruluna Ait 20 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 20 Adet Karar

5

İlanlar

a - Yargı İlanları

95

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

102

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379