İnteraktif CD

21 Ağustos 2003 - 25206           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5990 Tıcaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının Organ Seçimleri ile Türkiye Odalar ve Borsalra Birliği Genel Kurul Delege Seçimlerinin Bir Yıl Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Maliye, Milli Eğitim ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler

- İşçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İşçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

6

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişikik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

Rekabet Kurulu Kararı

- Rekabet Kurulunun 00-42/453-247 Sayılı Kararı

10

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2 nci Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

65

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

67

b - Çeşitli İlanlar

275

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282