İnteraktif CD

19 Ağustos 2003 - 25204           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİMER) Yönetmeliği

2

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

Tebliğ

- 30/4/2003 Tarih ve 25094 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi"nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

7

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

9

b - Çeşitli İlanlar

279

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282