İnteraktif CD

11 Ağustos 2003 - 25196           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5900 İSTANBUL'da İmzalnan Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu'nun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/5924 Türk - Yunan Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

17

- 2003/5944 Türkiye Cumhuriyeti ve Moldovya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

40

Milletlerarası Sözleşmeler

- 2003/5923 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

121

- 2003/5937 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin Biyogüvenlik Kartagena Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

148

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çicek'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

189

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

190

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5958 645 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

191

Yönetmelikler

- Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

210

- Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

221

- Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

230

- Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

240

Tebliğler

- 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

250

- 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

292

İlanlar

a - Yargı İlanları

295

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

317

c- Çeşitli İlanlar

656

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

667