İnteraktif CD

08 Ağustos 2003 - 25193           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5894 Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında Kayseri, Van ve Şanlıurfa İllerinde Üç Adet Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

5

- 2003/5898 519 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

5

- 2003/5952 Antalya Serbest Bölgesi'nin Sınırlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar

21

- 2003/5962 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar - 2003/5962 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

23

- 2003/5967 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

29

- 2003/5978 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

31

Yönetmelikler

- 2003/5891 Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

33

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (Statik Deney) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (79/622/AT)

34

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/14)

35

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/15)

36

- Bazı Bitki Türlerine Ait Özellik Belgeleri Hakkında Tebliğ (No: 2003/29)

37

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 26)

132

- Konya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/5)

133

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

145

b - Çeşitli İlanlar

467

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474