İnteraktif CD

05 Ağustos 2003 - 25190           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

- 778 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

2

- 779 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

2

- 780 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/5876 Türk - Yunan Karma Ulaştırma Komitesi 11. Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

3

- 2003/5878 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan Gümrük Konularında Karşılıklı İdari ve Teknik Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

15

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Hüsamettin ÖZDEM'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/118)

49

- Hükümlü Keskin Hasan BÖLÜCEK'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/119)

49

- Hükümlü Abbas ALKAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/120)

50

- Hükümlü Cihan ARKAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/121)

50

Yönetmelikler

- Pamuk Ekilişlerinde Zararlı Olan Pembekurt (Pectinophora Gossypiella Saund.) (Lepidoptera: Gelechiidae) Hakkında Yönetmelik

51

- Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

54

- Kocaeli Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık, Yabancı Dil Destek ve Yabancı Dil Tamamlama Programları Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

55

Genelge

- Başbakanlığın (2003/43) Sayılı Genelgesi

56

Tebliğler

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/17)

57

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/18)

60

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

b - Çeşitli İlanlar

373

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378