İnteraktif CD

24 Temmuz 2003 - 25178           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4924 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

- 4947 Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu - 4947 Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu

9

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

27

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Nazif TÖRE'nin Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/114)

28

Atama Kararları

- Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

28

Yönetmelikler

- Subay Sicil Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31

- Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

32

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 99-24/209-122 Sayılı Kararı

34

- Rekabet Kurulunun 99-35/341-212 Sayılı Kararı

37

- Rekabet Kurulunun 00-16/159-81 Sayılı Kararı

42

- Rekabet Kurulunun 03-04/42-15 Sayılı Kararı

47

- Rekabet Kurulunun 03-05/48-16 Sayılı Kararı

51

- Rekabet Kurulunun 03-11/124-58 Sayılı Kararı

54

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/67)

57

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/69)

78

- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/27) - 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/27)

114

- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/7) - Kamu İhale Tebliği (No: 2003/7)

116

DÜZELTME

- Maltepe Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

118

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

119

b - Çeşitli İlanlar

372

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378