İnteraktif CD

23 Temmuz 2003 - 25177           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait 1 Adet Karar

2

Yönetmelikler

- 2003/5831 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Müşavirleri Atanma ve Çalıştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

3

- Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

3

Tebliğ

- Gümüşhane İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/6)

21

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

309

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378