"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No:16.7.2003

Resmi Gazete Tarihi:22.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176A

MADDE 1.- Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı'nın 1979 yılında Cenevre'de yapılan 65 inci oturumunda kabul edilen "Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

               21/7/2003 

tammetin.jpg (2780 bytes)