"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No:15.7.2003

Resmi Gazete Tarihi:22.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176A

MADDE 1.- Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı'nın 1987 yılında Cenevre'de yapılan 74 üncü oturumunda kabul edilen "Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve TıbbŒ Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

               21/7/2003 

tammetin.jpg (2780 bytes)