"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Gemi Aşçılarının MeslekŒ Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No:15.7.2003

Resmi Gazete Tarihi:22.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176A

MADDE 1.- Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı'nın 1946 yılında Seattle'da yapılan 28 inci oturumunda kabul edilen "Gemi Aşçılarının MeslekŒ Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                     21/7/2003 

tammetin.jpg (2780 bytes)