"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No:15.7.2003

Resmi Gazete Tarihi:22.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176A

MADDE 1.- 26 Ağustos 2001 tarihinde İzmir'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                     21/7/2003 

tammetin.jpg (2780 bytes)