İnteraktif CD

21 Temmuz 2003 - 25175           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5832 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Geçiş Yönetimi Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Geçiş Yönetimi Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Milletlerarası Sözleşme

- 2003/5851 Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin İlişik Beyanlar ve Çekince ile Onaylanmasına Dair Karar

48

Yönetmelikler

- Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

91

- Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci ve 9 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

92

- Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

93

- Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Yönetmelik

94

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kuruluna Ait 17 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 17 Adet Karar

95

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

- Danıştay 3 üncü Dairesine Ait Bir Adet Karar - Danıştay 3 üncü Dairesine Ait Bir Adet Karar

147

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 9 Adet Karar

149

İlanlar

a - Yargı İlanları

171

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

172

c- Çeşitli İlanlar

474

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475