İnteraktif CD

17 Temmuz 2003 - 25171           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5751 Özel İşlem Vergisi Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar - 2003/5751 Özel İşlem Vergisi Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

2

2003/5752 Bazı İşlemler ve Kağıtlardan Alınmakta Olan Eğitime Katkı Payının Artırılmasına İlişkin Karar 2003/5752 Bazı İşlemler ve Kağıtlardan Alınmakta Olan Eğitime Katkı Payının Artırılmasına İlişkin Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Ahmet ÖZDEMİR'in Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/110)

3

Yönetmelikler

- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

- Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci ve 20 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

5

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kuruluna Ait 14 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 14 Adet Karar

6

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği (No: 2003/23)

64

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/28)

69

- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İş Kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2003 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

73

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/11)

80

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/70)

81

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/3) - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/3)

81

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

83

b - Çeşitli İlanlar

371

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378