İnteraktif CD

13 Temmuz 2003 - 25167           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine; Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2003/107)

2

Yönetmelikler

- Gençlik Merkezleri Yönetmeliği

2

- Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/10)

12

İlanlar

a - Yargı İlanları

13

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

c- Çeşitli İlanlar

80

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91