İnteraktif CD

12 Temmuz 2003 - 25166           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4920 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4921 Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4922 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 4922 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4923 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 4923 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

TBMM Kararı

777 Orman Köylülerinin Sorunlarının Araştırılarak, Orman Köylerinin Kalkındırılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Cafer ŞAT'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2003/106)

3

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

3

Yönetmelikler

- KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliği - KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliği

3

- Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/3 (Siyasi Parti İhtar), K: 2003/1 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/3 (Siyasi Parti İhtar), K: 2003/1 Sayılı Kararı

7

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4 (Siyasi Parti İhtar), K: 2003/2 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4 (Siyasi Parti İhtar), K: 2003/2 Sayılı Kararı

13

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

18

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90