İnteraktif CD

08 Temmuz 2003 - 25162           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelik

- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

Tebliğler

- Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Kararı - Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Kararı

7

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/59 Sayılı Tebliğ

7

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/60 Sayılı Tebliğ

11

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/61)

192

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/62)

193

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/63)

194

- Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ

196

- İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/8) - İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/8)

200

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2003/20)

200

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

201

b - Çeşitli İlanlar

473

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474