İnteraktif CD

05 Temmuz 2003 - 25159           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

-4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu -4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu

2

- 4914 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

24

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Mehmet SEVİŞ'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/100)

25

- Hükümlü Doğan KARATAŞTAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/101)

25

- Hükümlü Dinçer OTLUÇİMEN'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/102)

26

- Hükümlü Cavit TEMÜRTÜRKAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/103)

27

Atama Kararı

- 2003/5814 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan Vekilliğine, Doç.Dr. Savaş Alpay'ın Atanmasına Dair Karar

28

Yönetmelikler

- Subay Sicil Yönetmeliğinin 3 üncü ve 40 ıncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 3 üncü ve 36 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31

Yüksek Planlama Kurulu Kararı

- 2004 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Kararı (No: 2003/14)

35

Tebliğ

- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2003/7) - İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2003/7)

42

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90