İnteraktif CD

01 Temmuz 2003 - 25155 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- 2003/5816 Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşyerlerinde Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri (Petrol-İş) Sendikası Tarafından Alınmış Bulunan Grev Kararı ile Söz Konusu Şirket Tarafından Alınan Lokavt Kararının, Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar

2

Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bir Maddesinde Düzeltme Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

İlanlar

- Yargı İlanları

3