İnteraktif CD

29 Haziran 2003 - 25153           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

Genelge

- 2004 Yılı Bütçe Çağrısı

2

Tebliğ

- 2002/6 Sayılı 2003 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2003/7) - 2002/6 Sayılı 2003 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2003/7)

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

13

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91