İnteraktif CD

26 Haziran 2003 - 25150           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5703 İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

Yönetmelik

- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 02-39/436-186 Sayılı Kararı

26

- Rekabet Kurulunun 02-45/533-221 Sayılı Kararı

29

- Rekabet Kurulunun 02-48/611-246 Sayılı Kararı

35

- Rekabet Kurulunun 02-52/667-271 Sayılı Kararı

43

- Rekabet Kurulunun 02-69/826-334 Sayılı Kararı

47

- Rekabet Kurulunun 03-21/238-103 Sayılı Kararı

51

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-130 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-130 Sayılı Kararı

59

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-132 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-132 Sayılı Kararı

61

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-133 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-133 Sayılı Kararı

63

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-134 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-134 Sayılı Kararı

65

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-135 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-135 Sayılı Kararı

67

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/19)

69

- Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

70

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

71

b - Çeşitli İlanlar

369

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378