İnteraktif CD

23 Haziran 2003 - 25147           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5673 "Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma"nın Eklerini Teşkil Eden "Ev Sahibi Hükümet Anlaşması", "Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması" ile Hükümet Garantisine İlişkin Tecdit ve Değişiklik Anlaşmalarının Onaylanması Hakkında Karar

1

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

137

Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

138

Tebliğ

- Yozgat Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/04)

153

İlanlar

a - Yargı İlanları

161

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

171

c- Çeşitli İlanlar

474

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475