İnteraktif CD

19 Haziran 2003 - 25143           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5618 Serbest Ticaret Alanı Tesisine İlişkin "Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşma"ya Ek Protokol C'nin A ve B Eklerinin Değiştirilmesine İlişkin 2003/1 Sayılı Ortak Komite Kararı ile "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol D'nin Değiştirilmesi Hakkındaki 2003/2 Sayılı Ortak Komite Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

1

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

247

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

248

Yönetmelik

-2003/5495 Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi ile Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik -2003/5495 Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi ile Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

249

Tebliğler

- Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ (No: 2003/18)

277

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2003/20)

281

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/34 Sayılı Kararı

291

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

293

b - Çeşitli İlanlar

470

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474