İnteraktif CD

16 Haziran 2003 - 25140           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

34

- Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci ve 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

36

- Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci ve 10 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci ve 13 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

38

- Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

39

- Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

50

Tebliğ

- Muğla İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/232)

52

İlanlar

a - Yargı İlanları

53

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

96

c- Çeşitli İlanlar

474

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475