İnteraktif CD

14 Haziran 2003 - 25138           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılması Hakkında Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5658 Tiftik Üreticisinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Karar - 2003/5658 Tiftik Üreticisinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Karar

2

- 2003/5668 İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

4

- 2003/5678 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

5

Yönetmelikler

- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

7

- Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

16

- Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

33

- Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

36

- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

56

Anastatü

- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anastatüsünün Üçüncü Maddesinin 6 Bent Hükmünün Değiştirilmesi Hakkında Anastatü

61

Tebliğler

- 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 10)

62

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 21) - Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 21)

66

- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına Ait Bir Adet Tebliğ - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına Ait Bir Adet Tebliğ

66

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

67

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90