İnteraktif CD

13 Haziran 2003 - 25137           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Hakan YILMAZ'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/87)

2

- Hükümlü Yalçın ABATAY'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/88)

2

Yönetmelikler

- Subay Sicil Yönetmeliğinin 91 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 60 ıncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- İller Bankası Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

14

- Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği

20

- Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

24

- Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28

- Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik

31

- Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

33

- Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

37

- Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

40

- Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik

43

- Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı ve Telekomünikasyon Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

47

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 00-14/136-68 Sayılı Kararı

49

- Rekabet Kurulunun 00-17/169-89 Sayılı Kararı

55

- Rekabet Kurulunun 00-30/332-187 Sayılı Kararı

59

- Rekabet Kurulunun 01-06/55-18 Sayılı Kararı

63

- Rekabet Kurulunun 02-27/297-121 Sayılı Kararı

74

- Rekabet Kurulunun 02-61/762-308 Sayılı Kararı

81

- Rekabet Kurulunun 02-66/812-330 Sayılı Kararı

83

- Rekabet Kurulunun 02-80/935-384 Sayılı Kararı

85

- Rekabet Kurulunun 02-81/939-386 Sayılı Kararı

87

- Rekabet Kurulunun 03-01/2-1 Sayılı Kararı

91

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/8)

94

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

95

- Tunceli İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/2)

96

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

97

b - Çeşitli İlanlar

370

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378