İnteraktif CD

12 Haziran 2003 - 25136           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4866 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

- 4876 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

3

TBMM Kararı

773 Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

6

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/5646 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Litvanya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

7

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

19

- Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

20

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

21

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

22

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5647 2932 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 21 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

23

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü İnan EREN'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/85)

99

- Hükümlü Hüseyin AVŞAR'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/86)

99

Yönetmelikler

- Muay Thai Hakem Yönetmeliği

100

- Muay Thai Müsabaka Yönetmeliği

107

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği

112

- Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

120

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

121

Genelge

- 2003/37 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

122

Tebliğler

- Ek Emlak Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 2) - Ek Emlak Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 2)

124

- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 2) - Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 2)

125

- Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5) - Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5)

126

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

131

b - Çeşitli İlanlar

375

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378