İnteraktif CD

08 Haziran 2003 - 25132           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

2

- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Tebliğ

- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği (No: 2003/16) - 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği (No: 2003/16)

7

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91