İnteraktif CD

05 Haziran 2003 - 25129           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2

Genelge

- 2003/34 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

18

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 02-47/587-240 Sayılı Kararı

19

- Rekabet Kurulunun 02-48/608-244 Sayılı Kararı

30

- Rekabet Kurulunun 02-56/691-279 Sayılı Kararı

33

- Rekabet Kurulunun 02-57/727-289 Sayılı Kararı

38

- Rekabet Kurulunun 02-61/758-306 Sayılı Kararı

41

- Rekabet Kurulunun 02-62/773-315 Sayılı Kararı

44

- Rekabet Kurulunun 02-72/859-353 Sayılı Kararı

49

- Rekabet Kurulunun 02-78/917-375 Sayılı Kararı

54

- Rekabet Kurulunun 02-78/918-376 Sayılı Kararı

56

- Rekabet Kurulunun 02-80/934-383 Sayılı Kararı

58

Tebliğler

- 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

60

- 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

130

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-8 Sayılı Kararı

139

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-10 Sayılı Kararı

141

- Afyon İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

143

- Burdur Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/1)

143

- Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 5)

144

- Karabük İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

148

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

149

b - Çeşitli İlanlar

375

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378