İnteraktif CD

01 Haziran 2003 - 25125           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Asku'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait 21 Adet Değişiklik Yönetmeliği

2

İlanlar

a - Yargı İlanları

11

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91