İnteraktif CD

30 Mayıs 2003 - 25123           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

30.05.2003 Cuma Sayı: 25123

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5648 2003-2004 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar - 2003/5648 2003-2004 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- 2003/5596 Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, Ertan Cillov'un Atanması Hakkında Karar

4

- 2003/5635 Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof.Dr. Ali Bardakoğlu'nun Atanması Hakkında Karar

5

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

Atanmış Üyeleri Hakkında 2802 Sayılı Kanunun 23'üncü Maddesinin Son Fıkrası Uyarınca Tesbit Edilen Kademe, Derece ve Birinci Sınıfa Ayrılma Esasları ile 28'inci Maddesinin Son Fıkrasına Göre İtiraz Üzerine İncelenen Dosyalara İlişkin Olarak Karar Veren Hakimler Hakkında Bölge İdare Mahkemesince Hangi Hallerde ve Ne Surette Not Verileceğine İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

6

Yönetmelikler

- Uluslararası Denizcilik Forumları Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

7

- Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Kocaeli Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 3 ve 8 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kuruluna Ait 25 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 25 Adet Karar

11

Tebliğ

- Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

104

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/4 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/4 Sayılı Kararı

107

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/5 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/5 Sayılı Kararı

111

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/39 (926 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 607 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2003/40 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/39 (926 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 607 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2003/40 Sayılı Kararı

115

DÜZELTME

- (2003/33 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İlgili)

118

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

119

b - Çeşitli İlanlar

432

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1050