İnteraktif CD

27 Mayıs 2003 - 25120           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mustafa YAŞAR'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2003/77)

2

Atama Kararları

- Harran Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Uğur BÜYÜKBURÇ'un Yeniden Atanmasına Dair Karar

2

- Başbakanlık ile Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler

- Kürek Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Sakarya Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

7

Tebliğler

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

15

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilen Şirketin Unvan Değişikliğine İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilen Şirketin Unvan Değişikliğine İlişkin Karar

16

- Bilecik İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

16

YARGI BÖLÜMÜ

Sayıştay Kararı

- Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2003/1, K: 5057/1)

17

DÜZELTME (İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/8 Sayılı Tebliğ ile İlgili)

24

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlanlar

230

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378