İnteraktif CD

26 Mayıs 2003 - 25119           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3

- Sakarya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

12

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-54 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-54 Sayılı Kararı

15

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-55 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-55 Sayılı Kararı

17

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-57 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-57 Sayılı Kararı

22

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-58 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-58 Sayılı Kararı

24

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-59 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-59 Sayılı Kararı

27

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.D-60 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.D-60 Sayılı Kararı

28

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.D-61 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.D-61 Sayılı Kararı

30

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-62 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-62 Sayılı Kararı

32

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-63 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-63 Sayılı Kararı

35

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 02-04/40-21 Sayılı Kararı

37

- Rekabet Kurulunun 02-15/164-68 Sayılı Kararı

77

- Rekabet Kurulunun 02-18/207-88 Sayılı Kararı

80

- Rekabet Kurulunun 02-28/313-128 Sayılı Kararı

83

- Rekabet Kurulunun 02-32/367-153 Sayılı Kararı

89

Tebliğler

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2003/7)

100

- Antalya İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2003/2)

107

- Antalya İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Anız ve Her Türlü Bitki Örtüsü Yakılmasının Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2003/3)

113

İlanlar

a - Yargı İlanları

115

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

127

c- Çeşitli İlanlar

414

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

667