İnteraktif CD

21 Mayıs 2003 - 25114           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 769 (10/9) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Murat ERTEKİN'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/67)

4

- Hükümlü Salih AYDIN'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/68)

4

- Hükümlü Ayhan TOPRAK'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/69)

5

- Hükümlü İlhan EMRAH'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/70)

5

- Hükümlü Yunus ÖZGÜR'ün Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/71)

6

- Hükümlü Lütfi TOPAL'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/72)

6

- Hükümlü Sırrı Volkan GÜNAY'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/73)

7

- Hükümlü Ali Cefat UĞRAŞ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/74)

7

- Hükümlü Müslüm KALOĞULLARI'nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/75)

8

Atama Kararları

- İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

8

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

14

Yönetmelik

- Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

Genelge

- Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2003/31 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

16

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 02-30/344-140 Sayılı Kararı

17

- Rekabet Kurulunun 02-36/397-165 Sayılı Kararı

20

- Rekabet Kurulunun 02-46/565-231 Sayılı Kararı

23

- Rekabet Kurulunun 02-47/601-243 Sayılı Kararı

26

- Rekabet Kurulunun 02-56/701-284 Sayılı Kararı

29

- Rekabet Kurulunun 02-75/874-358 Sayılı Kararı

32

Tebliğler

- Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İçin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: SGM/2003-2)

34

- Makina Emniyeti Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: SGM/2003-6)

38

- Asansör Yönetmeliği Uygulamaları İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: SGM/2003-7)

42

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/24 (4726 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/35 Sayılı Kararı

47

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

267

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282