"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Resmi Gazete Tarihi:15.05.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25109A

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/4/2003 tarihli ve 017611 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

A.GÜL          A.ŞENER       M.A.ŞAHİN      B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.        Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

A.BABACAN        M.AYDIN       C.ÇİÇEK       M.V.GÖNÜL 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı    Adalet Bakanı    Milli Savunma 
                                 Bakanı 

A.AKSU         A.ŞENER       H.ÇELİK       Z.ERGEZEN 
İçişleri Bakanı     Maliye Bakanı V.   Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve 
                                 İskan Bakanı 

R.AKDAĞ         B.YILDIRIM      S.GÜÇLÜ       M.BAŞESGİOĞLU 
Sağlık Bakanı      Ulaştırma Bakanı   Tarım ve Köyişleri  Çalışma ve Sos.Güv. 
                       Bakanı        Bakanı 

A.COŞKUN        M.H.GÜLER      E.MUMCU 
Sanayi ve Ticaret    Enerji ve Tabii   Kültür Bakanı 
Bakanı         Kay.Bakanı 

G.AKŞİT         O.PEPE        K.TÜZMEN 
Turizm Bakanı      Orman Bakanı     Çevre Bakanı 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
2710.19.25.00   Diğerleri                                               656.000 Litre 

(Yalnız Gazyağı) (*) G.T.İ.P NO Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarıdır.

Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinden yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
         (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar                                    1.010.000 Litre 
         (Kurşunsuz normal benzin) 
         (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.45.00.00 Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar                       1.046.500 Litre 
         (Kurşunsuz süper benzin) 
         (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.49.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                               1.046.500 Litre 
         (Kurşunsuz süper benzin) 
         (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 
         (Kurşunlu normal benzin)                                       1.010.000 Litre 
         (Kurşunlu süper benzin)                                       1.065.000 Litre 
         (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                               1.065.000 Litre 
         (Kurşunlu süper benzin) 
2710.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)                                  535.000 Kilogram 
         Otogaz                                                 671.000 Kilogram 
         (Sıvılaştırılmış) 
2711.12      Propan                                                 535.000 Kilogram 
         (Sıvılaştırılmış) 
2711.13      Bütan                                                 535.000 Kilogram 
         (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.11 Propan                                                 535.000 Kilogram 
         (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.12 Bütan                                                 535.000 Kilogram 
       (B CETVELİ) 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
2707.10      Benzol (Benzen)                                           1.065.000 Kilogram 
2707.20      Toluol (toluen)                                           1.065.000 Kilogram 
2707.50.90.00.11 Solvent nafta 
         (Çözücü nafta)                                            1.065.000 Kilogram 
2710.11.21.00.00 White spirit                                             1.065.000 Kilogram 
2710.11.90.00.11 Diğer solventler 
         (Çözücüler) (Petrol eteri)                                      1.065.000 Kilogram 
2710.11.90.00.19 Diğerleri 
         (Petrol eteri)                                            1.065.000 Kilogram 
2710.19.29.00.00 Diğerleri 
         (Petrol eteri)                                            1.065.000 Kilogram 
2901.10.90.00.11 Hekzan                                                1.065.000 Kilogram 
2901.10.90.00.12 Heptan                                                1.065.000 Kilogram 
2901.10.90.00.13 Pentan                                                1.065.000 Kilogram 
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol)                                           1.065.000 Kilogram 
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol)                                           1.065.000 Kilogram 
2909.19.00.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE)                                   1.065.000 Kilogram 
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar                             1.065.000 Kilogram 

Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                          Vergi 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
         (Fuel oiller) 
2710.19.61.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçmeyenler                           112,500 Kilogram 
         (Fuel oiller) 
2710.19.65.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat %2,8'i 
         geçmeyenler                                               96,750 Kilogram 
         (Fuel oiller) 
2710.19.69.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2,8'i geçenler                            96,750 Kilogram 

Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                          Vergi 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
         (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.11 Motorin                                                737,500 Litre 
         (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.12 Marine Diesel                                             742,484 Litre 
         (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçmeyenler) 
2710.19.41.00.19 Diğerleri                                               737,500 Litre 
         (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat %0,2'yi 
         geçmeyenler) 
2710.19.45.00.11 Motorin                                                737,500 Litre 
         (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat 
         %0,2'yi geçmeyenler) 
2710.19.45.00.12 Marine Diesel                                             742,484 Litre 
         (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05'i geçen fakat %0,2'yi 
         geçmeyenler) 
2710.19.45.00.19 Diğerleri                                               737,500 Litre 
         (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.11 Motorin                                                737,500 Litre 
                                                          Vergi 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
         (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.12 Marine Diesel                                             742,484 Litre 
         (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,2'yi geçenler) 
2710.19.49.00.19 Diğerleri                                               737,500 Litre 
         (Fuel oiller) 
         (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçen fakat %2'yi 
2710.19.63.00.00 geçmeyenler                                              350,000 Kilogram 

Madde 5- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                          Vergi 
(*)G.T.İ.P. NO  Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
2710.19.25.00.00 Diğerleri                                               676.000 Litre 
         (Yalnız Gazyağı) 

(*) G.T.İ.P NO: Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarıdır.

Madde 6- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                          Vergi 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
         (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.45.00.00 Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar                       1,065,000 Litre 
         (Kurşunsuz süper benzin) 
         (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
2710.11.49.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                               1,065,000 Litre 
         (Kurşunsuz süper benzin) 
         (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar                                    1,081,500 Litre 
         (Kurşunlu süper benzin) 
         (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar                               1,081,500 Litre 
         (Kurşunlu süper benzin) 
       (B CETVELİ) 
                                                          Vergi 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
2707.10      Benzol (Benzen)                                           1,081,500 Kilogram 
2707.20      Toluol (toluen)                                           1,081,500 Kilogram 
2707.50.90.00.11 Solvent nafta 
         (Çözücü nafta)                                            1,081,500 Kilogram 
2710.11.21.00.00 White spirit                                             1,081,500 Kilogram 
2710.11.90.00.11 Diğer solventler 
         (Çözücüler) (Petrol eteri)                                      1,081,500 Kilogram 
2710.11.90.00.19 Diğerleri 
         (Petrol eteri)                                            1,081,500 Kilogram 
2710.19.29.00.00 Diğerleri 
         (Petrol eteri)                                            1,081,500 Kilogram 
2901.10.90.00.11 Hekzan                                                1,081,500 Kilogram 
2901.10.90.00.12 Heptan                                                1,081,500 Kilogram 
2901.10.90.00.13 Pentan                                                1,081,500 Kilogram 
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol)                                           1,081,500 Kilogram 
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol)                                           1,081,500 Kilogram 
2909.19.00.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE)                                   1,081,500 Kilogram 
3811.90.00.00.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar                             1,081,500 Kilogram 

Madde 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                          Vergi 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
         (Fuel oiller) 
2710.19.61.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçmeyenler                           133,400 Kilogram 
         (Fuel oiller) 
2710.19.65.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat %2,8'i 
         geçmeyenler                                              107,500 Kilogram 
         (Fuel oiller) 
2710.19.69.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2,8'i geçenler                           107,500 Kilogram 

Madde 8- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                          Vergi 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)                                  573,500 Kilogram 
         Otogaz                                                 703,000 Kilogram 
         (Sıvılaştırılmış) 
2711.12      Propan                                                 573,500 Kilogram 
         (Sıvılaştırılmış) 
2711.13      Bütan                                                 573,500 Kilogram 
         (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.11 Propan                                                 573,500 Kilogram 
         (Gaz halinde) 
2711.29.00.00.12 Bütan                                                 573,500 Kilogram 

Madde 9- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                          Vergi 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
         (Fuel oiller) 
         Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçen fakat %2'yi 
2710.19.63.00.00 geçmeyenler                                              361,000 Kilogram 

Madde 10- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

       I SAYILI LİSTE 
       A CETVELİ 
                                                          Vergi 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                 255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka 
         bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar                          255,000 Kilogram 
                                                          Vergi 
G.T.İ.P. NO    Mal İsmi                                             Tutarı (TL.) Birimi 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --------------- 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.11 Benzinli motor yağları                                         255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.12 Deniz diesel motor yağları                                       255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.13 Kompresör yağlama yağları                                       255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.14 Türbin yağlama yağları                                         255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.81.00.19 Diğer yağlar                                              255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                  255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.85.00.11 Beyaz yağlar                                              255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.85.00.12 Sıvı parafin (Pirinç yağı)                                       255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları                                   255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, 
         aşınmayı önleyici yağlar                                        255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                  255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.99.00.11 Kızak yağları                                             255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.99.00.12 Soğutma yağları                                            255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.99.00.13 Otomatik şanzuman yağları                                       255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.99.00.14 Diğer şanzuman yağları                                         255,000 Kilogram 
         (Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.99.00.15 Diferansiyel yağları                                          255,000 Kilogram 

Madde 11- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutar 8/4/2003 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar 9/4/2003 tarihinden, 3 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 10/4/2003 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 11/4/2003 tarihinden, 5 inci maddesinde belirlenen tutar 17/4/2003 tarihinden, 6 ncı maddesinde belirlenen tutarlar 18/4/2003 tarihinden, 7 nci maddesinde belirlenen tutarlar 19/4/2003 tarihinden, 8 inci maddesinde belirlenen tutarlar 23/4/2003 tarihinden, 9 uncu maddesinde belirlenen tutar 25/4/2003 tarihinden, 10 uncu maddesinde belirlenen tutarlar ise 30/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)