İnteraktif CD

14 Mayıs 2003 - 25108           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof.Dr. Öktem VARDAR'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2003/65)

2

Atama Kararları

- Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair Üç Adet Karar

6

Yönetmelikler

- Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) Yönetmeliği

11

- Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

12

- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

17

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-49 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-49 Sayılı Kararı

21

- Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-129 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-129 Sayılı Kararı

23

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 02-07/52-25 Sayılı Kararı

24

- Rekabet Kurulunun 02-30/349-143 Sayılı Kararı

28

- Rekabet Kurulunun 02-39/435-185 Sayılı Kararı

30

- Rekabet Kurulunun 02-68/821-333 Sayılı Kararı

36

Tebliğler

- 2003 Yılı Şeker Pancarı Üretimi Kotalarının Daraltılmasıyla Oluşacak Alanlarda Alternatif Ürün Olarak Mısır, Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Yem Bitkisi Ekimi Yapan Üreticilere Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Yapılacak Telafi Edici Ödemeye Dair 28/04/2003 Tarihli ve 2003/5512 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/14) - 2003 Yılı Şeker Pancarı Üretimi Kotalarının Daraltılmasıyla Oluşacak Alanlarda Alternatif Ürün Olarak Mısır, Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Yem Bitkisi Ekimi Yapan Üreticilere Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Yapılacak Telafi Edici Ödemeye Dair 28/04/2003 Tarihli ve 2003/5512 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/14)

53

- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/15) - Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/15)

64

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/52 Sayılı Tebliğ

78

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/53 Sayılı Tebliğ

90

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/54 Sayılı Tebliğ

119

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/55 Sayılı Tebliğ

124

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/56 Sayılı Tebliğ

128

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/57 Sayılı Tebliğ

132

- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/2) - Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/2)

136

- 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

147

- 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

193

- 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

195

- 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

196

- İzmir İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler ve Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2003/2, 3)

203

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

209

b - Çeşitli İlanlar

462

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474