İnteraktif CD

12 Mayıs 2003 - 25106           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Yönetmelik

- Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

5

Tebliğ

- Aydın İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (No: 2003/1)

30

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

103

c- Çeşitli İlanlar

391

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

571