İnteraktif CD

09 Mayıs 2003 - 25103           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Devlet, İçişleri, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

4

Yönetmelikler

- Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

7

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

23

- Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

31

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-45 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-45 Sayılı Kararı

36

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-46 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-46 Sayılı Kararı

38

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-47 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-47 Sayılı Kararı

40

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-48 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-48 Sayılı Kararı

43

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 99-38/403-259 Sayılı Kararı

45

- Rekabet Kurulunun 99-39/411-263 Sayılı Kararı

51

- Rekabet Kurulunun 02-05/43-22 Sayılı Kararı

65

- Rekabet Kurulunun 02-36/401-168 Sayılı Kararı

69

- Rekabet Kurulunun 02-52/681-276 Sayılı Kararı

71

- Rekabet Kurulunun 02-76/890-366 Sayılı Kararı

73

Tebliğler

- Elektro Manyetik Uyumluluk Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünler İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: SGM/2003-3)

78

- Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: SGM/2003-4)

82

- Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: SGM/2003-5)

87

- Antalya Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kararı (No: 2003/1)

91

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait 4 Adet Karar

95

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

99

b - Çeşitli İlanlar

470

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474