İnteraktif CD

08 Mayıs 2003 - 25102 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan Atamasına Dair İşlem

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çevre Bakanlığı görevi sona eren Kürşad Tüzmen'in Devlet Bakanlığına, Orman Bakanlığı görevi sona eren Osman Pepe'nin yeni teşkil edilen Çevre ve Orman Bakanlığına, atanmalarını,

2

Genelge

- Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin, Hükümet üyeleri arasındaki dağılımı

2