İnteraktif CD

05 Mayıs 2003 - 25099           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/5484 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol D'nin Değiştirilmesine Dair Ortak Komite Kararı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/5490 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

10

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

258

Kamu İhale Kurulu Kararları

- Kamu İhale Kuruluna Ait 27 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 27 Adet Karar

259

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 01-22/196-52 Sayılı Kararı

315

- Rekabet Kurulunun 02-27/292-120 Sayılı Kararı

323

- Rekabet Kurulunun 02-51/638-260 Sayılı Kararı

328

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/27)

331

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/28)

338

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/29)

342

İlanlar

a - Yargı İlanları

351

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

373

c- Çeşitli İlanlar

721

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

763