İnteraktif CD

02 Mayıs 2003 - 25096           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5481 883 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

2

- 2003/5497 Muğla Turgutreis Yat Limanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

26

- 2003/5513 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/5513 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

27

- 2003/5514 Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/5514 Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

29

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Hasan Basri AYDIN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/62)

31

- Hükümlü Özlem İLHAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/63)

31

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Adalet, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

32

Yönetmelikler

- Halter Hakem Yönetmeliği

46

- Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmelik (2000/55/AT)

53

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

60

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

62

- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

63

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 02-61/763-309 Sayılı Kararı

64

- Rekabet Kurulunun 02-63/794-324 Sayılı Kararı

65

- Rekabet Kurulunun 02-66/813-331 Sayılı Kararı

76

- Rekabet Kurulunun 02-70/842-346 Sayılı Kararı

78

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/26 Sayılı Tebliğ

79

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/30 Sayılı Tebliğ

85

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/31)

97

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/32)

98

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/33 Sayılı Tebliğ

101

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/34 Sayılı Tebliğ

130

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/38 Sayılı Tebliğ

194

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/39 Sayılı Tebliğ

206

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/40 Sayılı Tebliğ

221

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/41 Sayılı Tebliğ

256

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/42 Sayılı Tebliğ

264

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/43 Sayılı Tebliğ

273

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/44 Sayılı Tebliğ

284

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/45)

295

- Tarımsal Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/13) - Tarımsal Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/13)

297

- Amasya İli Sınırları İçerisinde Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması ile Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2003/1)

315

- Düzce Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

317

- Kırıkkale İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/2)

326

- Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/1)

327

- Tokat İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)

328

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar

329

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 310 sayılı Kararı

333

DÜZELTME

- (1.5.2003 tarihli ve 25095 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait PİGM-2003/2 sayılı Tebliğ ile İlgili)

334

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

335

b - Çeşitli İlanlar

660

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

666