İnteraktif CD

30 Nisan 2003 - 25094           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5440 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2

- 2003/5512 Şeker Pancarı Üretimi Kotalarının Daraltılmasıyla Oluşacak Alanlarda Şeker Pancarı Yerine Alternatif Olarak Mısır, Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Yem Bitkisi Ekimi Yapan Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar

4

Atama Kararları

- İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

6

Yönetmelik

- İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği - İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

10

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 135 Sayılı Kararı

30

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 136 Sayılı Kararı

31

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 315) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 315)

32

- Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi - Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi

33

- 2002 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/10) - 2002 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/10)

63

- 2002 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/11) - 2002 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/11)

75

- 2002 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/12) - 2002 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/12)

87

- 2003 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

96

- 2003 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

153

- Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/1) - Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/1)

161

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/6)

162

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/7)

173

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/16 Sayılı Kararı

184

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

185

b - Çeşitli İlanlar

563

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

666