İnteraktif CD

21 Nisan 2003 - 25086           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/5460 3486 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi, Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 11 Kişi ile İlgili Maddi Hataların Düzeltilmesi ve 156 Kişi ile İlgili Hükmün İptali Hakkında Karar

2

Rekabet Kurulu Kararları

- Rekabet Kurulunun 02-48/610-245 Sayılı Kararı

107

- Rekabet Kurulunun 02-52/662-269 Sayılı Kararı

110

- Rekabet Kurulunun 02-52/680-275 Sayılı Kararı

114

- Rekabet Kurulunun 02-52/683-277 Sayılı Kararı

118

İlanlar

a - Yargı İlanları

123

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

140

c- Çeşitli İlanlar

403

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

571