İnteraktif CD

17 Nisan 2003 - 25082           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4839 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4839 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5442 İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilgisayar Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Kurulmuş Bulunan Nükleer Enerji Enstitüsü'nün Adının Enerji Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

4

- 2003/5446 Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin Karar - 2003/5446 Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin Karar

5

- 2003/5455 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/5455 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

7

- 2003/5456 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

13

- 2003/5472 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Yapan Burslu Öğrencilere Burs Verilmesi Hakkında Karar

15

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Yüksel MIZRAK'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/56)

16

Yönetmelikler

- 2003/5443 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik - 2003/5443 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

16

- Toprak Mahsulleri Ofisi Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17

- Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

18

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90