İnteraktif CD

16 Nisan 2003 - 25081           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/5421 3154 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Çeşitli Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilen 19 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

2

- 2003/5433 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/5433 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

85

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları

86

Yönetmelikler

- Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

86

- Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

87

- Tarımdan Sayılan İşlerde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik - Tarımdan Sayılan İşlerde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik

89

- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

93

- Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi Yönetmeliği

93

Kamu İhale Kurulu Kararı

- Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-105 Sayılı Kararı - Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-105 Sayılı Kararı

97

Tebliğ

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri No: 31) - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri No: 31)

99

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

101

b - Çeşitli İlanlar

483

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

666