İnteraktif CD

14 Nisan 2003 - 25079           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/5396 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/5400 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

11

- 2003/5414 Türkiye - Macaristan Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

14

Milletlerarası Sözleşme

- 2003/5427 Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme'ye Katılmamız Hakkında Karar

23

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

47

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

48

Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

49

Tebliğler

- Mecburi Standard: SB-2003/03 Sayılı Tebliğ

50

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/17 Sayılı Tebliğ

68

- 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

97

- 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Tebliğ

130

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2003/1) - Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2003/1)

137

- Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

143

- Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

144

- Rekabet Kurulunun 02-36/394-163 Sayılı Kararı

145

- Rekabet Kurulunun 02-43/507-210 Sayılı Kararı

152

- Rekabet Kurulunun 02-44/522-217 Sayılı Kararı

158

- Rekabet Kurulunun 02-47/590-242 Sayılı Kararı

164

İlanlar

a - Yargı İlanları

167

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

189

c- Çeşitli İlanlar

473

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475